Pollineringstjänst

Pollineringstjänst - ökar din skörd

Vi placerar ut bisamhällen på pollineringsuppdrag i framför allt södra Skåne.

Aktuella grödor är raps/ryps, fruktodlingar, vit- och rödklöver.


Bina som placeras ut är avlade efter goda egenskaper bl.a. gällande insamling av nektar och pollen, vilket ger mycket bra förutsättningar för god pollineringsnytta.


Kontakta Martin på 0701-544599 eller skicka mail till info@blentarpsbinara.se för mer information.