Om

Professionell biodling belägen i trakterna kring Romeleåsens östra slutning och bort mot Fyledalens västra spets.


Området har en variationsrik och vacker natur, vilket bidrar till vår välsmakande och exklusiva honung.

Förutom honung så erbjuder vi även pollineringstjänst för att hjälpa frukt-, oljeväxt- och klöverodlare att öka sin skörd.


Verksamheten utgår ifrån Blentarp och har moderna lokaler som är anpassade för rationell honungshantering.


Binas bästa har alltid hög prioritet i verksamheten. Välmående bin besöker många blommor – många blombesök ger mycket honung och framförallt en ökad biologisk mångfald.


Företaget ägs och drivs av mig, Martin Svensson. Jag började med biodling 2009 har gått en 2-årig yrkesutbilding inom biodling och fick mitt gesällbrev inom biodlingsyrket 2011.