Andelsbiodling

Andelsbiodling 2024

Bi-drá till den biologiska mångfaldenGenom att vara andelsbiodlare så underlättar du för bina att förbättra den biologiska mångfalden. Bisamhällen har vardera mellan 20 000 – 70 000 bin, alla redo att göra sin viktiga uppgift i den närliggande naturen. Utifrån bisamhällenas placering kommer bina ha möjlighet att flyga till byns alla trädgårdar och förhoppningsvis göra stor nytta när det gäller pollineringen av frukt- och bärväxter. Samtidigt kommer bina samla in nektar från växterna och göra utsökt, välsmakande honung som ni kommer att få del av.


Det kommer finnas 3 bikupor uppställda i andelsbiodlingen 2024, vilket motsvarar 30 andelar.

Den totala honungsskörden i bigården under sommaren 2024, kommer delas lika mellan andelarna.


Andel-honungsskörd.

En andel av denna typ ger rätt till en del av skörden från andelsbigården. Honungen skördas och tapps upp vid två tillfällen under sommaren. Detta gör att det ges möjlighet att få två olika honungstyper, en ljus försommarhonung som är mild i smaken och en mörkare senssommarhonung med lite mer karaktär i smaken. Oftast är mängden försommarhonung något större än sensommarhonungen.

Mängden honung per andel beror på totalskörden i bigården. I några undantagsfall kan skörden nästan utebli helt men det finns också en möjlighet till att det blir mer än 5kg/andel.Priset per andel (inkl moms): 650kr


Skicka din förfrågan till info@blentarpsbinara.se.