Humlor

Humlor

Sedan våren 2022 har Blentarps BiNära tagit över driften av Svenska Humlors produktion av "pakethumlor". Uppfödningen baserar sig på svenska humlor av arten Mörk jordhumla(Bombus Terrestris). 


För mer information kontakta info@blentarpsbinara.se